1210 16V Y5V -20+80% CERAMIC M/L
HITANO

Item Code: 10UF1210

Item Description: 1210 16V Y5V -20+80% CERAMIC M/L

Manufacturer: HITANO

Manufacturer Code: 1210Y106Z160N2

Datasheet: View

SKU: 10UF1210 Category: Tag:

Item Code: 10UF1210

Item Description: 1210 16V Y5V -20+80% CERAMIC M/L

Manufacturer: HITANO

Manufacturer Code: 1210Y106Z160N2

Datasheet: View