7W 12,000MBA-T OSC 3,3V SMD 7.0X5.0
TXC

Item Code: 12,000MHZ/5/57

Item Description: 7W 12,000MBA-T OSC 3,3V SMD 7.0X5.0

Manufacturer: TXC

Manufacturer Code: 7W-12.000MBA-T

Datasheet: View

SKU: 12,000MHZ/5/57 Category: Tag:

Item Code: 12,000MHZ/5/57

Item Description: 7W 12,000MBA-T OSC 3,3V SMD 7.0X5.0

Manufacturer: TXC

Manufacturer Code: 7W-12.000MBA-T

Datasheet: View