PNP 50V 800MA HFE250X10 BULK
DIOTEC

R0.42

Item Code: BC327-40/1/61

Item Description: PNP 50V 800MA HFE250X10 BULK

Manufacturer: DIOTEC

Manufacturer Code: BC327-40BK

Datasheet: View

SKU: BC327-40/1/61 Category: Tag:

Item Code: BC327-40/1/61

Item Description: PNP 50V 800MA HFE250X10 BULK

Manufacturer: DIOTEC

Manufacturer Code: BC327-40BK

Datasheet: View